อบรมการสร้างเว็บไซต์โรงเรียน กลุ่มตำบลเสี้ยว วันที่ 27 มกราคม 2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:59โดยโรงเรียนบ้านเสี้ยว อำเภอเมืองเลย
    อบรมการสร้างเว็บไซต์โรงเรียน กลุ่มตำบลเสี้ยว วันที่ 27 มกราคม 2560
            เนื่องด้วยเว็บไซต์ของทางโรงเรียนยังไม่เป็นปัจจุบันในเรื่องบุคลากร กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้เห็นความสำคัญและได้จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรของสถานศึกษาได้เข้าร่วมอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมให้กับเว็บไซต์ของทางโรงเรียนอีกต่อไป 
     
      

     

นางสาวนรินทร์ธร สุปัญญา ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านเสี้ยว ข่าว/ภาพ


Comments