อบรมการสสร้างเว็บไซต์ โรงเรียน สังกัด ตำบล เสี้ยว วันที่ 27 มกราคม 2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:57โดยโรงเรียนบ้านน้ำคิว อำเภอเมืองเลย
อบรมการสร้างเว็บไซต์ โรงเรียน สังกัด ตำบล เสี้ยว วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 
           เพื่อให้การจัดการ เว็บไซต์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลโรงเรียน พัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ สพป.ลย.1 จึงมีการจัดอบรม การสร้างเว็บไซต์ โรงเรียน สังกัด ตำบล เสี้ยว ขึ้น มีบุคลากรที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ จำนวน 5 โรงเรียน  มีคุณจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สพป.ลย.1 มาให้ความรู้ในครั้งนี้ พร้อมกับ ศน.ธงไชย โกมลไสย ได้นำรถโมบาย ออกให้บริการนักเรียน สืบค้นทาง อินเตอร์เน็ต 


 

 


วิมลนิตย์ ธรรมกุล ครูโรงเรียนบ้านน้ำคิว   


Comments