อบรมเว็บไซต์ 27 มกราคม 2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:58โดยโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง อำเภอเมืองเลย
อบรมเว็บไซต์ 27 มกราคม 2560 
    เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ออกพื้นที่มาให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน พร้อมนำรถหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ออกมาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
 

นางสุปราณี  ป้องศิริ ครูโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง
Comments