ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ 2561

โพสต์12 มี.ค. 2561 04:32โดยนายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2561 23:32 ]

รับการรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.30น.-10.00น. ณ.ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1

สพป.เลย เขต 1 ดำเนินการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์10 มี.ค. 2561 00:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2561 00:11 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำเนินการสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย โดยดำเนินการสอบในวันเสาร์ ที่ 10  มีนาคม  2561  โดยมีตำแหน่งที่รับสมัคร  ได้แก่ บุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน  1 อัตรา มีผู้เข้าสอบจำนวน  15 คน ,อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 5  อัตรา  มีจำนวน ผู้เข้าสอบจำนวน 412  คน  โดยมีการดำเนินการสอบดังนี้ ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ดำเนินการทดสอบโดย ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในเวลา 10.30 – 11.30 น.  และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ในการดำเนินการทดสอบดังกล่าว  ดร. รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ตรวจติดตามการดำเนินการสอบ  พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการผู้กำกับห้องสอบและ  ผู้เข้าสอบโดยการดำเนินการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้  ดร. รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ดำเนินการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  เพื่อให้ได้คนดี  คนเก่ง  เพื่อเข้ามา ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

พิธีรับประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์8 มี.ค. 2561 22:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์  ที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้เป็นการมอบให้นักเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์  มีจำนวนนักเรียนอนุบาลปีที่ 3  จำนวน 271 คน จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  จำนวน  271  คน

การดำเนินการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  เป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับปฐมวัย สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางก้านร่างกายและจิตใจ สังคม  สติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนเก่ง คนดี  มีความสุข เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ       ภาพเพิ่มเติม


ภาพข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ม.ค. 2561 00:02โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 29 มกราคม  2561  เวลา 09.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 นำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  จัดขึ้นในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจัดการทดสอบ สำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(ครั้งที่ ๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์13 ธ.ค. 2560 23:20โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รายงานตัววันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๐.๐๐ น.

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์12 ธ.ค. 2560 21:03โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ) : ผู้เผยแพร่

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์12 ธ.ค. 2560 20:56โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ) : ผู้เผยแพร่

รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์27 พ.ย. 2560 01:41โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รับสมัครวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้น ๒ สพป.ลย.๑

1-10 of 237