สพป.เลย เขต 1 สุดเก๋เปิดหมวกร้องเพลงระดมทุนการศึกษา พร้อมมอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 70

โพสต์5 เม.ย. 2561 02:28โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี  ดร. รอง  ปัญสังกา            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีแนวคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบจากเดิมจำนวน  89 หลัง  แต่ด้วยกำลังความศรัทธาจากหน่วยงาน ความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา  จึงได้มีการขยายโครงการสร้างบ้านน้ำใจเพิ่มจากเดิม 89  หลัง เป็น  จำนวน 99 หลัง  โดยขณะนี้มียอดจองการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียนแล้ว จำนวน 98  หลัง  คงเหลือการรับบริจาคสร้างบ้านอีกจำนวน 1 หลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   ยังคงรับบริจาคการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียนจนครบกำหนด 99  หลัง

          วันนี้  วันที่ 5  เมษายน 2561 เวลา 08.09  น. นายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย  ให้เกียรติในการเป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 70      ให้กับเด็กชายวรเชษฐ์  นามวงษา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านท่าข้าม  ภายในงานมีดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมในงาน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดย  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 พร้อมกันนี้มี นายยืนยง  ปาลี ,นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู บุคลากร สพป.เลย  เขต 1 ผู้นำชุมชน  เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

บ้านน้ำใจหลังที่ 70  เป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากผู้มีใจเมตตาที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างบ้านคือคุณเณศราภา  ปัญสังกา  โดยมอบเงินบริจาคสมทบในการสร้างบ้านครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 70,000  บาท

ระหว่างการดำเนินพิธีมอบบ้านน้ำใจให้นักเรียนมีการร้องเพลงประกอบการเล่นกีต้าร์เพื่อหาเงินทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่รับมอบบ้าน เล่นกีตาร์ประกอบเพลงโดยนายยืนยง  ปาลี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  ขับร้องโดย ดร.รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ,นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย  ได้รับเงินทุนการศึกษาจากการบริจาคเป็นเงินจำนวน 12,605 บาท และได้มอบให้เด็กชายวรเชษฐ์  นามวงษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป   >>>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1 (5 เมษายน 2561)

ประชาสัมพันธ์โครงการ นานมีบุ๊ค ปีที่ 18

โพสต์2 เม.ย. 2561 22:45โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2561 22:50 ]

ส่งสรุปผลการอ่านของนักเรียน(เพื่อขอรับเกียรติบัตร) และส่งสรุปรายงานกิจกรรมประกวดสำหรับครูและนักเรียน

มอบต่อเนื่อง บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 69

โพสต์2 เม.ย. 2561 05:37โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

          วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 15.39 น. นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการเมืองเลย  เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 69 มอบให้แก่ เด็กชายอิสระ  สุครีฟ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเมืองเลย  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

ในการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  พร้อมด้วย นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย  ภายในพิธีมี  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานการ

          การสร้างบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก             โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี   จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

            การมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ในวันนี้ มีการระดมการจัดหาเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้รับมอบบ้านน้ำใจ โดยกิจกรรมการร้องเพลงประกอบดนตรี ขับร้องโดย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1  เล่นดนตรีประกอบโดย นายยืนยง  ปาลี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ซึ่งสามารถระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนได้ถึง 6,700 บาท ถือเป็นการต่อยอดทุนการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กนักเรียนผู้รับมอบทุน

            การสร้างบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 69 เป็นการดำเนินการควบคุมดูแลการสร้าง โดยนายประวิทย์  น้อยบัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ  ในการผลักดันการสร้างบ้านน้ำใจหลัง ดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  นายประวิทย์  น้อยบัวทอง  กล่าวว่า การดำเนินการสร้างบ้านหลังดังกล่าวเงินทุนเริ่มแรกได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นอกจากนั้นเป็นการระดมทุนจากผู้มีอุปการะคุณจากหลากหลายหน่วยงาน ครู  ผู้ปกครอง  และจากส่วนต่างๆจึงทำให้เกิดบ้านหลังนี้เกิดขึ้น นายประวิทย์กล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

    

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

31 มีนาคม ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

โพสต์30 มี.ค. 2561 21:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา  08.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมประกอบรัฐพิธีและถวายราชสักการะ เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า        ณ หอประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2541  กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบรัฐพิธีเนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขนานนามวันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือวันเจษฎาบดินทร์  และประกาศให้ข้าราชการและประชาชน ประกอบรัฐพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือว่าเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ  และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดเลย จึงร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้น

 

ภาพโดยนางสุชาดา  กองสิงห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ข่าวโดย: นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ  ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2561

มอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 66

โพสต์29 มี.ค. 2561 04:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

         วันที่ 29 มีนาคม  2561 เวลา 09.59 น. นายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย  เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 66 มอบให้แก่ เด็กชายกิตติพงศ์  วรรณภา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย โดยการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย  ภายในพิธีมี     ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานการ

          การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการ  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี          จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

            โดยในการดำเนินการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ในวันนี้ มีการระดมการจัดหาเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้รับมอบบ้านน้ำใจ โดยการประมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากนายบรรพต ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลยและการร้องเพลงประกอบดนตรี โดย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1เล่นดนตรีประกอบโดย             นายยืนยง  ปาลี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ซึ่งสามารถระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนได้ถึง 11,500 บาท ถือเป็นการต่อยอดทุนการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กนักเรียนผู้รับมอบทุน

เด็กชายกิตติพงศ์  วรรณภา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดงผู้รับมอบทุนกล่าวว่า ครอบครัวของตนเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีพี่น้องร่วมบิดา  มาราดา เดียวกัน  รวม จำนวน 4  คน ตนเป็นพี่ชายคนโต มีความรู้สึกตื้นตันและดีใจที่ตนได้รับโอกาสในการการรับมอบบ้าน  เนื่องจากปัจจุบันไม่มีที่พักอาศัย  ครอบครัวพักอาศัยอยู่กับยายเป็นครอบครัวขนาดใหญ่  บ้านพักที่พักมีความคับแคบ  มีจำนวนผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก การได้รับโอกาสดังกล่าวเป็นการสร้างความยินดีและดีใจให้ตนเป็นอย่างมาก และกล่าวว่าตนจะเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของบิดา มารดา ตั้งใจเรียนเป็นคนดี ของสังคมต่อไปเด็กชายกิตติพงศ์  วรรณภากล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ 2561

โพสต์12 มี.ค. 2561 04:32โดยนายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2561 23:32 ]

รับการรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.30น.-10.00น. ณ.ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1

สพป.เลย เขต 1 ดำเนินการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์10 มี.ค. 2561 00:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2561 00:11 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำเนินการสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย โดยดำเนินการสอบในวันเสาร์ ที่ 10  มีนาคม  2561  โดยมีตำแหน่งที่รับสมัคร  ได้แก่ บุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน  1 อัตรา มีผู้เข้าสอบจำนวน  15 คน ,อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 5  อัตรา  มีจำนวน ผู้เข้าสอบจำนวน 412  คน  โดยมีการดำเนินการสอบดังนี้ ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ดำเนินการทดสอบโดย ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในเวลา 10.30 – 11.30 น.  และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ในการดำเนินการทดสอบดังกล่าว  ดร. รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ตรวจติดตามการดำเนินการสอบ  พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการผู้กำกับห้องสอบและ  ผู้เข้าสอบโดยการดำเนินการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้  ดร. รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ดำเนินการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  เพื่อให้ได้คนดี  คนเก่ง  เพื่อเข้ามา ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

พิธีรับประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์8 มี.ค. 2561 22:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์  ที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้เป็นการมอบให้นักเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์  มีจำนวนนักเรียนอนุบาลปีที่ 3  จำนวน 271 คน จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  จำนวน  271  คน

การดำเนินการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  เป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับปฐมวัย สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางก้านร่างกายและจิตใจ สังคม  สติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนเก่ง คนดี  มีความสุข เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ       ภาพเพิ่มเติม


ภาพข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ม.ค. 2561 00:02โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 29 มกราคม  2561  เวลา 09.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 นำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  จัดขึ้นในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจัดการทดสอบ สำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 242