การฉีดวัคซีนโควิด 19 สนาม ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

โพสต์8 มิ.ย. 2564 01:13โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2564 03:09 ]

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วยนายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง   รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 นำบุคลากรทางการศึกษา สพป เลย เขต 1 เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด 19  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด 19 ศาลาประชาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

โดยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ภายในศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย เพื่อใช้สำหรับเป็นจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 สนาม ในวันที่ 7-8 มิถุนายน  เพื่อลดการแออัดในการฉีดวัคซีนที่รพ.เลย โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเป็นโซนเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล เช่น จุดลงทะเบียน จุดวัดความดัน จุดฉีดวัคซีน จุดสังเกตุอาการ และจัดเก้าอี้ให้นั่งแบบเว้นระยะห่าง มีการตั้งจุดวัดอุณหภูมิก่อนเข้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการกระจายตามจุดต่างๆ เพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นระบบมากที่สุด ปลอดภัย และใช้เวลาให้น้อยที่สุด โดยจุดฉีดวัคซีนสนามนี้ จะฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 300 คน ในวันที่ มิถุนายน และ 450 คนในวันที่ 8 มิถุนายน ดังกล่าวภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต  1

สพป.เลย เขต ๑ สืบสานวัฒนธรรมไทย "ประเพณีไทยวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๔

โพสต์9 เม.ย. 2564 00:55โดยนางณัชชา ทีนา


    วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานโพธิ์ลานธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ นายรัฐอิสรา  กงวงษ์           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ เป็นประธานการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย "ประเพณีไทยวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๔ เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย  โดยกิจกรรมนี้ สพป.เลย  เขต ๑ ถือเป็นประเพณีที่ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

    ประเพณีไทยวันสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ  เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศ ของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และเป็นการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ตระหนักและสืบสานประเพณีอันดีงามนี้  จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมีพิธีขอขมาและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน รดน้ำขอพรผู้อาวุโส โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกัน  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019  ด้วย >>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ,นายเสด็จ ศรีบุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เลย เขต ๑


โครงการ"ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1"

โพสต์1 เม.ย. 2564 02:13โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 02:15 ]

วันที่ 1  เมษายน 2564 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ "ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1"                   

สพป.เลย เขต 1 ได้จัดทำโครงการ "ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลยเขต 1"เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับภาวะความเดือดร้อน ยากจน ขาดแคลนและประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่ได้รับภาวะความเดือดร้อน ได้มีปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีพและพัฒนาตัวเองในด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรม ที่ดำเนินการในระดมทุนดังนี้

1) กิจกรรม "เหรียญที่เหลือเพื่อน้องเลย 1

2) กิจกรรมจำหน่ายเสื้อ

3) กิจกรรม "ต้นโฮมบุญ"

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา     ผู้มีจิตศรัทธรา และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโดยการระดมทุนจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2564  >>ภาพเพิ่มเติม<<

นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต 1

กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตรเช้า ณ ลานโพธิ์,ลานธรรม สพป.เลย เขต 1

โพสต์3 มี.ค. 2564 23:10โดยนางณัชชา ทีนา

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.15 น.นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เลย  เขต 1 ปฎิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้ พระทำวัตรเช้า  พร้อมทั้งพบปะอวยพร ให้กำลังใจบุคลากร  สพป.เลย  เขต  1 ก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ 

ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพปเลย  เขต  1

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2563

โพสต์26 ก.พ. 2564 20:33โดยนางณัชชา ทีนา

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 08.00 .นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  เป็นประธานการทดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2563

ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ดําเนินการจัดสนามสอบ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 ซึ่งกําหนดการสอบ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนห้องสอบ  20 ห้อง วิชาคณิตศาสตร์ สอบเวลา 09.30 - 11.30 น. มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 637 คน , และวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเวลา 13.30 - 15.30 น. มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 577 คน

ในการดำเนินการสอบครั้งนี้นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รอง ผอ.สพป.เลย เขต  1 ได้ชี้แจงแนวการปฏิบัติของคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการคุมห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบการจัดสอบของ สสวท.และให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องสอบให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบตามห้องสอบอีกด้วย  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย  เขต  1

การประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์18 ก.พ. 2564 19:39โดยนางณัชชา ทีนาวันที่ 19   กุมภาพันธ์ 2564  ณ สพม.21 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกันนี้มีนายบูรพา  พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นายโรจน์  พรมสอน ผอ.สพม.19 และนางปัทมา  สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลย  เขต  1 เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ที่รับการประเมินในครั้งนี้ คือ นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช , ส...นปดล  นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.21

 ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กําหนดให้ผู้ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  จํานวน 2 ครั้ง ทุก 5 เดือน หากผลการประเมินรวม 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้รับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต  1

การลงพื้นที่ของคณะกรรมการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย

โพสต์9 ก.พ. 2564 23:33โดยนางณัชชา ทีนาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุจิน มีชัย ประธานคณะกรรมการอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดเลย  ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมคณะลงพื้นที่พิจารณาความพร้อม (สภาพจริง ) โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ณ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น อำเภอด่านซ้าย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

การพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้  มีนายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1,นายประสิทธิ์  คำกิ่ง ผอ.สพป.เลย  เขต 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย  


การประชุมสรุปผลการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 ก.พ. 2564 23:38โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2564 23:47 ]
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 (ผอ.สพป เลย เขต 1) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลยเขต 1

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรียนในกรณีปิดภาคเรียนสืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19)  และเพื่อให้กิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อมูลตรงตามสภาพความเป็นจริง

ทั้งนี้ภายหลังจากการนำเสนอสรุปผลการนิเทศบูรณาการแล้วได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การปฏิบัตินำไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ต่อไป >>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต  1

การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย

โพสต์4 ก.พ. 2564 03:24โดยนางณัชชา ทีนา


วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม การบูรณาการด้านการศึกษา  เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน  การดำเนินการจะครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน   เพื่อให้การดำเนินการตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดเลย  ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบกับความสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้จัดให้มีการประชุมการ   บูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น  โดยการประชุมครั้งนี้มี นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลยเขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2,3 และ มัธยมศึกษาเขต 19 พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะกรรมการหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันประชุมในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ,ภาพโดยนางสาวศิริพร  แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สพป.เลย  เขต  1บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 กับวิทยาลัยเทคนิคเลย

โพสต์2 ก.พ. 2564 01:32โดยนางณัชชา ทีนา


วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วยนาสงัด  ยศเฮือง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 และวิทยาลัยเทคนิคเลย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเลยกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑  สนับสนุนการดําเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนใน โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์จริง ,เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู นักศึกษาและบุคลากร เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆตามที่ สพฐ.หรือโรงเรียนร้องขอผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จัดอบรมและให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกด้วย <<<ภาพเพิ่มเติม<<<

     ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ภาพโดยนางสาวศิริพร  แสงสว่าง  นักจัดการงานทั่วไป

1-10 of 293