Home
วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2560 นายสายรุง  ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธานกล่าวเปิดงานตามโครงการคส่งเสริมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพ  ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมแนะแนวสัญจร Open House : Door To Door ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการดำเนินงานนักเรียนปี ที่ 3 ได้รับการแนะแนวที่ถูกต้อง ภาพเพิ่มเติม CLICK>>>https://goo.gl/photos/WijoeQY8yUXpC1kL6

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากร สพป.ลย.1

โพสต์22 ก.พ. 2560 20:14โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 21:04 ]


วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ. สพป.เลยเขต1เป็นผู้นำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวัน พฤหัสบดี โดยวันพฤหัสบดีนี้ มี นายณัฎฐ์คเณศ สุรดีวิราพันธ์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ สพป.ลย.1 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตพร้อมทั้งมีการแนะแนวเกร็ดความรู้การนวดคลายเครียด จาก นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ภาพเพิ่มเติม CLICK>>

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1

โครงการบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1

โพสต์16 ก.พ. 2560 23:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

พิธีมอบบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี ดร. รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในการส่งมอบบ้าน พร้อมด้วย ดร สมพงษ์ พรมใจ นายสายรุ่ง ปลั่งปลาง ,นายวิรัตน์ พุทธทองศรี ,นายสุขสันต์ นาหัวนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะผู้อำนวยการโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านนักเรียน ณ บ้านก้างปลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยการส่งมอบบ้านในครั้งนี้ เป็นบ้านหลังที่ 25 สามารถ CLICK รูปภาพเพิ่มเติม ที่ >>>https://goo.gl/photos/wzTJjT2q1hsh8qNK7

ผอ.สพป.ลย.1 ตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

โพสต์3 ก.พ. 2560 22:48โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลระดับชาติ  O-NET ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นกำลังใจนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ หัวหน้าศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ คณะครูผู้ควบคุมห้องสอบ โดยการสอบโอเน็ต ป.6 จะสอบวันที่ 4 ก.พ. 2560 ประกาศผลสอ วันที่ 25 มี.ค.2560 ,        โอเน็ต ม.3 สอบวันที่ 4 – 5 ก.พ. 2560 ประกาศผล วันที่ 26 มี.ค.2560,โอเน็ต ม.6 สอบวันที่ 18 – 19 ก.พ.2560 ประกาศผลสอบวันที่ 20 มี.ค.2560”

สามารถ CLICK ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>>> https://goo.gl/photos/1VXqc8nKGKZVxndj6

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์29 ม.ค. 2560 23:56โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1

ภคมน หิรัญมณีมาศ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย.1  ข่าว/เอกสาร

เพิ่มเติมองค์ประกอบตัวชี้วัดฯ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์23 ม.ค. 2560 19:46โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์13 ม.ค. 2560 20:58โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2560 06:31 ]

  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  คลิกเพื่ออ่าน
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  คลิกเพื่ออ่าน

1-10 of 151