โรงเรียนบ้านนาโคก เข้ารับรางวัลโล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร

โพสต์20 ก.ย. 2560 23:42โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

17 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต 1 เข้ารับรางวัลโล่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

43 หลังแล้ว สพป.เลย 1 เดินหน้าสร้างบ้านนักเรียน

โพสต์19 ก.ย. 2560 01:36โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


        เมื่อวันที่  19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.  นายสุรชาติ  จำรูญศิริ ผู้อำนวยการส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเลย  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 43  มอบให้แก่ เด็กหญิงวันนิพา  ศิริสม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านส้าน  ในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

          ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 43  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  43  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          ด้านเด็กหญิงวันนิพา  ศิริสม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รับมอบบ้าน กล่าวด้วยความรู้สึก  ตื้นตันใจ ดีใจ ในความมีเมตตาของผู้มีอุปการะคุณที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมาสร้างบ้านให้  โดยเฉพาะนายประสิทธิ์  ศรียากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน พร้อมทั้งผู้บริหารกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมืองที่เป็นแรงสำคัญ ผลักดันที่ทำให้ตนได้มีที่อยู่อาศัย และสัญญาว่าตนจะตั้งมั่นเป็นคนดี มุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นแรงในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ยกนิ้วให้ โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ (รับเงินรางวัล 100,000 บาท)

โพสต์18 ก.ย. 2560 01:30โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้ดำเนินการจัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามกฎกติกา  ที่กำหนด ให้สามารถขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และบัดนี้การดำเนินการแข่งขัน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลง

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้ประกาศผลการจัดแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อย  ผลปรากฏว่า โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนเป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้มอบโลห์รางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนสภาต้นแบบดังกล่าว

          นายสนธยา  พันชะโก  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงกล่าวว่า ตน คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง รู้สึก ปิติยินดี กับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ทั้งนี้คณะครู  นักเรียน ได้เสียสละเวลา ความร่วมแรงร่วมใจร่วมกันจนมาถึงวันนี้  โรงเรียนได้ประสบกับความสำเร็จ ทั้งนี้ก็เพื่อเด็กนักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญ ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ ความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามกฎกติกาที่กำหนด รวมไปจนถึงการฝึกให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เล็งเห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างไรจึงจะมีความสุข ความเสียสละ ในการอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ขอบพระคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆในครั้งนี้

ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน กันยายน 2560

โพสต์18 ก.ย. 2560 00:17โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์  ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 18 กันยายน  2560  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยการจัดการประชุมดังกล่าว จัด ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร. รอง  ปัญสังกา  ได้มอบนโยบายด้านการศึกษาพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ตัวแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการได้กล่าวความรู้สึก ข้อคิด ประสบการณ์  ในการทำงาน ให้ผู้บริหารในที่ประชุมได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งในชีวิต และในการทำงาน >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพข่าวโดย ณััชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์17 ก.ย. 2560 21:18โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๐ ตำแหน่ง ๙ กลุ่มวิชาเอก รับรายงานตัวระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในเวลาราชการ

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคกเข้าศึกษาดูงานที่ทำเนียบรัฐบาล

โพสต์14 ก.ย. 2560 21:03โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันที่ 13 กันยายน 2560  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานที่ทำเนียบรัฐบาล โดยการต้อนรับของคณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล และ            ท่านอิสระ ศิริวรภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ กตปน.

โพสต์13 ก.ย. 2560 01:24โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2560 01:33 ]


วันที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ณ ห้องประชุมเทพสถิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีองค์ประกอบ จำนวน  ๙  คน  ดังนี้

     ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ประธานกรรมการ   

    ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

    ๓. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  กรรมการ

    ๔. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน  กรรมการ

    ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน ๕  คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการวิจัยและประเมินผล  ด้านการบริหารการศึกษา  ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกันทั้งนี้ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เป็นไปตามตามกฎกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  <<<ภาพเพิ่มเติม>>>

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์12 ก.ย. 2560 20:58โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่

ประกาศโรงเรียนบ้านก้างปลา

โพสต์5 ก.ย. 2560 08:03โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย

ประกาศโรงเรียนบ้านก้างปลา  เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

สพป.ลย. 1 เดินหน้าต่อบ้านน้ำใจหลังที่ 41

โพสต์31 ส.ค. 2560 02:05โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 02:07 ]

เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2560 เวลา 09.30 น.  ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 39  มอบให้แก่นางสาวมลฤดี  ศรสมุด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยาง  อ.ท่าลี่  จ.เลย  ในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

          ทั้งนี้ ดร.รอง  ปัญสังกา เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 39 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  41  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          นายนิคสัน  ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง กล่าวว่าตนมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างบานน้ำใจหลังที่ 41 ให้แก่นางสาวมลฤดี ศรีสมุด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี แต่ยากจน บ้านพักอาศัยอยู่ในสภาพ  ทรุดโทรม ไม่สามรถที่จะอยู่อาศัยได้  เมื่อมีโอกาส ที่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ ตนจึงได้ทุ่มเท     ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ พร้อมทั้งระดมทุน จากผู้มีอุปการะคุณต่างๆเพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เด็กจึงมีบ้านในวันนี้

          ด้านนางสาวมลฤดี  ศรสมุด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้รับมอบบ้าน กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันใจ ดีใจ ในความอบอุ่น  ความมีเมตตาของผู้มีอุปการะคุณที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมาสร้างบ้านให้  โดยเฉพาะนายนิคสัน  ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง ที่เป็นแรงสำคัญ ผลักดันที่ทำให้ตนได้มีที่อยู่อาศัย และสัญญาว่าตนจะตั้งมั่นเป็นคนดี มุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นแรงในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป <<<ภาพเพิ่มเติม >>>

 ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1

1-10 of 203