ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านปางคอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์30 ต.ค. 2561 02:04โดยโรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม


ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์24 ต.ค. 2561 20:33โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ดำเนินการสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

โพสต์23 ต.ค. 2561 01:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 จัดการสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู จำนวน 5 อัตรา 4 สาขาวิชาเอก เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น

            วันนี้  23 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ณ โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในเวลา 08.30 น - 10.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  เวลา 10.30 น -12.00 น. ทดสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และเวลา 13.00 น เป็นต้นไป เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)\ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 และทาง http: //www.loei1.go.th

          โดยการดำเนินการสอบในครั้งนี้ ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ได้กำชับ ให้การดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต

โรงเรียนบ้านหนองดอกบัวประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์22 ต.ค. 2561 01:02โดยโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว อำเภอเมืองเลย

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 17 - 23 ตุลาคม พ.ศ 2561  
สนใจสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยนารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์18 ต.ค. 2561 06:01โดยโรงเรียนบ้านห้วยนา อำเภอปากชม

โรงเรียนบ้านห้วยนารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน​ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  23​ -  29 ตุลาคม  2561  เวลา 08.30 - 16.30​ ​น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยนา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย (รายละเอียดดังแนบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

โพสต์17 ต.ค. 2561 02:26โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

    กำหนดวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรวันที่  23  ตุลาคม  2561 สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย  ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังแนบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์14 ต.ค. 2561 23:10โดยโรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม

โรงเรียนบ้านปางคอมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  ๒๒ -  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านปางคอม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย (รายละเอียดดังแนบ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โพสต์2 ต.ค. 2561 00:29โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๕ อัตรา ๕ สาขาวิชาเอก 
โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สพป.ลย.1 ถนนเลย - เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย (รายละเอียดดังแนบ)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแนวคิด มอนเทสซอริ (Montessori)

โพสต์28 ส.ค. 2561 03:59โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร. รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต  1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเข้าศึกษาดูงาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด มอนเทสซอริ (Montessori) ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์  อำเภอดอนตูม และโรงเรียนวัดพะเนียงแตก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม           หลักสูตรการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ ผู้ริเริ่มคิดและจัดตั้งวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จากความเชื่อในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กในระยะเริ่มต้นว่า จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาในระยะแรกนั้น ไม่ใช่การเอาความรู้ไปสู่นักเรียน แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติ  ดังนี้

               1. การศึกษาด้วยมือ   ในห้องเรียนระบบมอนเตสซอรี เด็กจะแทบไม่ได้เรียนจากหนังสือ ในทุกๆ กรณี การเรียนแบบลงมือทำเอง หรือภาคปฏิบัติ หรือได้จับต้องหรือสัมผัสและใช้อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ด้วยตัวเอง จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

              2. กิจกรรมที่เป็นไปโดยธรรมชาติ  เป็นเรื่องธรรมชาติปกติสำหรับเด็กที่จะพูด เคลื่อนไหว จับต้องสิ่งต่างๆ และค้นคว้าโลกที่อยู่รอบๆ ตัวเขา ตามสภาพแวดล้อมแบบมอนเตสซอรีอย่างแท้จริง จะส่งเสริมและปล่อยให้เด็กมีอิสระเสรีอย่างมีเหตุมีผล โดยไม่เกินขีดจำกัดของพฤฒิกรรมอันดีที่ควรมี โดยในเวลาส่วนใหญ่ เด็กจะใช้ไปกับการเลือกทำกิจกรรมที่ได้รับมอบแบบตัวต่อตัว ในเรื่องที่ตนเองสนใจ

               3. การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น   ในสภาพแวดล้อมแบบมอนเตสซอรี เด็กไม่เพียงแต่สามารถเลือกประกอบกิจกรรมที่ครูหยิบยื่นให้ แต่ยังสามารถที่จะทำงานนั้นๆ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนับสัปดาห์ หรือเดือน จนกระทั่งงานนั้นๆ ดูเหมือนจะง่ายดายสำหรับเขา จนเขาสามารถสาธิตให้เด็กรุ่นเล็กกว่าทำได้ นี่เป็นหนึ่งในวิธีการที่ผู้ให้การศึกษาระบบมอนเตสซอรีใช้ในการวัดความสามารถของเด็ก ว่าถึงระดับความชำนาญในสิ่งนั้นๆ

               4. ประกอบกิจกรรมตามแรงจูงใจ   หนึ่งในแนวความคิดแบบมอนเตสซอรี คือ เด็กมีความต้องการเป็นตัวของตัวเอง เห็นว่าตนเป็นสิ่งมีชีวิตอันมีค่าในโลก และเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จนชำนาญ ด้วยเหตุนี้ การตอบแทนด้วยรางวัลจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น และอาจนำเด็กเหล่านี้ไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง และต้องขออนุญาตทุกๆ สิ่งทุกอย่าง แม้แต่การสานฝันของตัวเอง เลือกทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ เด็กๆ ในระบบมอนเตสซอรีจะสร้างระบบความคิดแบบตัวของตัวเอง และการค้นพบตัวเอง โดยใช้ความคิดของตนในการตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิด

                5. อิสรเสรีภาพแบบมีขีดจำกัด   แม้เด็กๆ ในระบบมอนเตสซอรีจะมีความสุขกับอิสรเสรีภาพในการเลือกสิ่งต่างๆ แต่อิสรเสรีภาพนั้นๆ ควรมีขอบเขตที่จำกัดบ้าง โดยต้องจำกัดอย่างระมัดระวังและยังอยู่บนพื้นฐานของพฤฒิกรรมของเด็ก เด็กมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง และอยู่ในระเบียบของสังคม แต่ควรต้องนำทางเด็กบ้างหากออกนอกลู่นอกทางมากเกินไป

               6. การเรียนรู้ด้วยวินัยของตัวเอง   ในระบบการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี เด็กมิได้เรียนเพื่อให้ได้คะแนนหรือรางวัลใดๆ หรือมิได้ทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเพื่อเพียงให้เสร็จสิ้น เด็กๆ เรียนรู้เพราะเกิดจากความสนใจและความต้องการเรียนรู้ เพื่อให้ตนเป็นบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นตัวของตัวเอง

               โดยในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ดร.นัจรีภรณ์  ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เจ้าของโครงการการนำนโยบายและความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิด การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด มอนเทสซอริ (Montessori) ได้เป็นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อนำโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม CLICK <<<

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


1-10 of 268