สพป.เลย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ม.ค. 2561 00:02โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 29 มกราคม  2561  เวลา 09.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 นำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  จัดขึ้นในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการจัดการทดสอบ สำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(ครั้งที่ ๒) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์13 ธ.ค. 2560 23:20โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รายงานตัววันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๐.๐๐ น.

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์12 ธ.ค. 2560 21:03โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ) : ผู้เผยแพร่

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์12 ธ.ค. 2560 20:56โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม

หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ) : ผู้เผยแพร่

รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์27 พ.ย. 2560 01:41โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รับสมัครวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้น ๒ สพป.ลย.๑

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561

โพสต์20 พ.ย. 2560 19:28โดยโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2560 19:30 ]

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

โพสต์16 พ.ย. 2560 20:30โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหาร  การศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมพิธีรับการประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  โดยการประเมินโรงเรียนพระราชทาน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  มีพระราชปรารภกับ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใจความว่า " มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียน ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนสอบได้ผลดีมากเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับพระราชทานรางวัล " เป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ การดำเนินงานต้องกระทำด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยการประเมินและการคัดเลือก คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และคณะกรรมการประเมิน ดำเนินการด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักวิชาการ ใช้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้องตามหลักการ  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์5 พ.ย. 2560 19:34โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 19:36 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือน ก.ย. 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติม


หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์2 พ.ย. 2560 03:27โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไปรายงานตัว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.-11.00 น.ณ ห้องบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สพป.ลย.1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

1-10 of 233