โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

โพสต์16 พ.ย. 2560 20:30โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหาร  การศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมพิธีรับการประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  โดยการประเมินโรงเรียนพระราชทาน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  มีพระราชปรารภกับ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใจความว่า " มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียน ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนสอบได้ผลดีมากเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับพระราชทานรางวัล " เป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ การดำเนินงานต้องกระทำด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยการประเมินและการคัดเลือก คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และคณะกรรมการประเมิน ดำเนินการด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักวิชาการ ใช้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้องตามหลักการ  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์5 พ.ย. 2560 19:34โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 19:36 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือน ก.ย. 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติม


หยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชี) : ผู้เผยแพร่

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์2 พ.ย. 2560 03:27โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไปรายงานตัว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.-11.00 น.ณ ห้องบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สพป.ลย.1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์31 ต.ค. 2560 20:39โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

สอบคัดเลือกวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 09.00-10.00 น.ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 11.00 น.เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
ณ ห้องปชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อ.เมือง จ.เลย

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์

โพสต์27 ต.ค. 2560 01:28โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการประชุมครั้งนี้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS , การมอบเกียรติบัตรตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ, พร้อมด้วยการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จำนวน 18  โรงเรียน >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ

ภาพโดย นางสาววรกัรญา  ไชยวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


สพป.เลย เขต 1 ได้รับเกียรติพิธีอันเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และพิธีบรรจุถุงดอกไม้จันทน์

โพสต์27 ต.ค. 2560 00:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2560 01:35 ]

ศุกร์  ที่ 27  ตุลาคม 2560 เวลา  06.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับเกียรติในการอัญเชิญพระโกศบรรจุดอกไม้จันทน์  และถุงบรรจุดอกไม้จันทน์  ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ณ พระจิตกาธาน  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย  โดยภายพิธี มี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นผู้อัญเชิญพระโกศ  ดร.รอง  ปัญสังกา เป็นผู้อัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการคัดเลือกในการร่วมงานดังกล่าว  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์26 ต.ค. 2560 00:50โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2560 00:59 ]

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ในส่วนภูมิภาค  จังหวัดเลย  เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธี     เมรุมาศจำลอง  หน้าศาลากลางจังหวัดเลย
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ สพป.เลย เขต 1

การประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์24 ต.ค. 2560 21:38โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันพุธ ที่ 25  ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภายในการประชุม ดร รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.ลย.1 ได้กล่าวถึงการเตรียมการเข้าร่วมพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้ถูกต้อง และเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในด้านต่างๆ  และในการประชุมครั้งนี้มีการเตรียมการรับการประเมิน ITA เขตสุจริต พร้อมทั้งมีการ ตั้งปฏิญญา  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นสำนักงานคุณธรรม และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

สพป.ลย.1 ร่วมงานวันปิยมหาราช

โพสต์22 ต.ค. 2560 20:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา  07.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหาร  การศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมพิธี วันปิยมหาราช โดยพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช และร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
ภาพ/ขาวโดย ณัชชา  ทีนานักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้การต้อนับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา 1

โพสต์20 ต.ค. 2560 02:23โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์  ที่ 20  ตุลาคม 2560  ดร.รอง   ปัญสังกา   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึงด้วยความอบอุ่น  โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น  ภาพเพิ่มเติมข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ
ภาพโดย นางสา่ววรกัญญา  ไชยวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1-10 of 226