สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้การต้อนับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา 1

โพสต์โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์  ที่ 20  ตุลาคม 2560  ดร.รอง   ปัญสังกา   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึงด้วยความอบอุ่น  โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น  ภาพเพิ่มเติมข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ
ภาพโดย นางสา่ววรกัญญา  ไชยวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สพป.เลย เขต 1 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. 2/2560

โพสต์17 ต.ค. 2560 22:56โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2560 23:19 ]


วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม  2560 เวลา 08.00 - 09.00 น.นายยืนยง  ปาลี ,นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง,นายวิรัตน์  พุทธทองศรี,ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมประชุม “พุธเช้า...ข่าว  สพฐ”  ณ ห้องประชุมเทพสถิต โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยเป็นการออกอากาศครั้งที่ (2/2560) ผ่านระบบ Video Conference และ OBEC Chanel รวม 6  ช่องทางการรับชม เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย  แนวทางการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


>>>ภาพ/ข่าวเพิ่มเติม<<<


ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ร่วมพิธีตามโครงการร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลือง เพื่อพ่อของแผ่นดิน

โพสต์16 ต.ค. 2560 22:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

       

         วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหาร  การศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมพิธีตามโครงการร้อยดวงใจ  ปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลือง  เพื่อพ่อของแผ่นดิน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าว ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เป็นวันงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบกับมีการเชิญชวนให้ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง  ไม้ประดับสีเหลือง  ซึ่งเป็นสีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้ปลูกประดับในสถานที่ราชการ  โดยปลูกประดับไม้ดอกสีเหลืองให้บานสะพรั่งพร้อมกัน ให้มีความเหมาะสม และสมพระเกียรติ ในการนี้ จึงร่วมกับบุคลากรในสังกัดปลูกต้นดอกดาวเรืองและประดับดอกไม้สีเหลือง  เพื่อประดับให้บานสะพรั่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ดังกล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<
ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ สพป.เลย เขต 1

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์16 ต.ค. 2560 00:57โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานลุกเสือจังหวัด จำนวน 1 อัตรา ครูอัตรา จำนวน  4 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการวันที่ 26 ตุลาคม 2560) ในเวลาราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล สพป.ลย.1 ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ฝีมือชั้นเยี่ยม นักเรียนโรงเรียนบ้านตาดซ้อ สพป.เลย เขต 1ชนะเลิศ

โพสต์12 ต.ค. 2560 02:07โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ 12  ตุลาคม พ.ศ.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม  ประจำปี 2560 โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดย กิจกรรมหนึ่งในหลายกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้คือ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติ โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้คือ โรงเรียนบ้านตาดซ้อ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโดยครูที่ฝึกสอนคือนายธนชัย นนทะดี  ได้กล่าวว่าการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ธรรมชาติของโรงเรียนบ้านตาดซ้อว่าผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องใช้ฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเศษไม้เก่าและวัสดุท้องถิ่น โดยเน้นรูปทรงธรรมชาติโดยเป็นโรงเรียนเป็นพื้นที่เป็นป่าเขา ซึ่งมีเศษวัสดุเศษไม้มากมาย สามารถนำมาประดิษฐ์ได้ จึงส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ทำ ม้านั่งชิงช้า ขึ้น แนวคิดคือสามารถนำไม้หรือเศษไม้เก่าหรือวัสดุจากท้องถิ่นตามแหล่งธรรมชาติมาทำเป็นชิ้นงานสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญทำให้เด็กมีรายได้และเป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีความรู้นำไปใช้ในการสร้างอาชีพที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นั้นเอง พร้อมกันก็ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆดังกล่าว และขอขอบพระคุณ นายณภัทร แก้วแจ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อ ที่เป็นแรงสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีกิจกรรมดังกล่าวด้านเด็กชาย ด.ช.มงคล มีที  กล่าวว่าตนเองพร้อมด้วย ด.ช.ธีรยุทธ  บุดดา ,ด.ช.ณัฐพงษ์  มูลอ่อน  รู้สึกดีใจที่โรงเรียนของตนชนะเลิศในระดับกลุ่มการศึกษาและยังชนะระดับอำเภอจนมาถึงชนะเลิศระดับของสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป และกล่าวว่าตนจะพยายามสร้างสรรค์งานตามที่ครูบอก พาโรงเรียนของตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับของประเทศให้ได้เด็กชายด.ช.มงคล มีที  กล่าว ภาพ >>>ภาพวีดีโอเพิ่มเติม<<<
ภาพข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 ของหน่วยเบิกจ่ายสู่สาธารณะ สพป.เลย เขต 1

โพสต์12 ต.ค. 2560 00:48โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 04:29 ]

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 เอกสารอ่านเพิ่มเติมนางหยาดพิรุณ  วิจิตรจันทร์ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ) : ผู้เผยแพร่

สพป.เลย เขต 1 รับมอบถนนดีเพื่อน้อง

โพสต์5 ต.ค. 2560 01:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการมอบถนนลาดยางภายในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านนาแขม (ถนนดีเพื่อน้อง) อำเภอเมือง  จังหวัดเลย โดยมี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ในการดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางภายในโรงเรียนบ้านนาแขมเป็นระยะทาง ๔๐๐ เมตร  ดังกล่าว เป็นการก่อสร้างถนนโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางภาครัฐ  เป็นการร่วมมือกันระว่างชุมชน ทางหลวงชนบท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า เป็นแรงในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างร่วมกัน เพื่อให้มีนักเรียนได้มีถนนดี มีความปลอดภัยในการเดินทาง โดยภายในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

ภาพเพิ่มเติม

ภาพข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์2 ต.ค. 2560 03:21โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รับสมัครข้าราชการครูเกษียณอายุราชการไปแล้วมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔ อัตรา เป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราเงินเดือน ๑๗,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๖ เดือน รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังประกาศรับสมัคร

1-10 of 217