31 มีนาคม ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

โพสต์30 มี.ค. 2561 21:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา  08.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมประกอบรัฐพิธีและถวายราชสักการะ เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า        ณ หอประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2541  กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบรัฐพิธีเนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขนานนามวันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือวันเจษฎาบดินทร์  และประกาศให้ข้าราชการและประชาชน ประกอบรัฐพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือว่าเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ  และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดเลย จึงร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้น

 

ภาพโดยนางสุชาดา  กองสิงห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ข่าวโดย: นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ  ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2561

Comments