39 หลังแล้ว สพป.เลย 1 เดินหน้าสร้างบ้านนักเรียน

โพสต์24 ส.ค. 2560 00:40โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

39 หลังแล้ว สพป.เลย 1 เดินหน้าสร้างบ้านนักเรียน

              วันที่  24  สิงหาคม  2560 เวลา 09.30 น.  ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 39  มอบให้แก่เด็กหญิง วิยะดา โสมาพร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน  อ.เชียงคาน  จ.เลย  ภายในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว


          ทั้งนี้ ดร.รอง  ปัญสังกา เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 39 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  39  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          ด้านเด็กหญิง วิยะดา โสมาพร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผู้รับมอบบ้าน กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันใจ ดีใจ ในความอบอุ่น  ความมีเมตตาของผู้มีอุปการะคุณที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมาสร้างบ้านให้  โดยเฉพาะนาย ทองใบ  แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ที่เป็นแรงสำคัญ ผลักดันที่ทำให้ตนได้มีที่อยู่อาศัย และสัญญาว่าตนจะตั้งมั่นเป็นคนดี มุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นแรงในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ภาพเพิ่มเติม <<<CLICK>>>

            ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1 (24 ส.ค.2560) 

Comments