43 หลังแล้ว สพป.เลย 1 เดินหน้าสร้างบ้านนักเรียน

โพสต์19 ก.ย. 2560 01:36โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        เมื่อวันที่  19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.  นายสุรชาติ  จำรูญศิริ ผู้อำนวยการส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเลย  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 43  มอบให้แก่ เด็กหญิงวันนิพา  ศิริสม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านส้าน  ในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

          ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 43  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  43  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          ด้านเด็กหญิงวันนิพา  ศิริสม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รับมอบบ้าน กล่าวด้วยความรู้สึก  ตื้นตันใจ ดีใจ ในความมีเมตตาของผู้มีอุปการะคุณที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมาสร้างบ้านให้  โดยเฉพาะนายประสิทธิ์  ศรียากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน พร้อมทั้งผู้บริหารกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมืองที่เป็นแรงสำคัญ ผลักดันที่ทำให้ตนได้มีที่อยู่อาศัย และสัญญาว่าตนจะตั้งมั่นเป็นคนดี มุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นแรงในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

Comments