บัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านลาดค้อ

โพสต์8 มี.ค. 2559 06:49โดยโรงเรียนบ้านลาดค้อ อำเภอเมืองเลย
โรงเรียนบ้านลาดค้อนำนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  เข้ารับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา 2558
ณ  โรงเรียนอนุบาลเลย  

    Comments