บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี 2559

โพสต์2 เม.ย. 2559 02:49โดยโรงเรียนบ้านน้ำคิว อำเภอเมืองเลย
2เมษายน โรงเรียนบ้านน้ำคิว ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกลุ่มคุณภาพ การศึกษาหลักเมือง 
จำนวน 10 โรงเรียน จัดพิธี บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี 2559 จำนวน 40 รูป 
ที่วัดศรีแดนวงศ์ บ้านกอไร่ใหญ่

Comments