ปรัชญาของสถานศึกษา

โพสต์6 มี.ค. 2559 19:12โดยโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ อำเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2559 20:14 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 ]

.ปรัชญาของสถานศึกษา

สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโภ      การได้ปัญญา   พาให้เกิดสุข

Comments