ฝีมือชั้นเยี่ยม นักเรียนโรงเรียนบ้านตาดซ้อ สพป.เลย เขต 1ชนะเลิศ

โพสต์12 ต.ค. 2560 02:07โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ 12  ตุลาคม พ.ศ.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม  ประจำปี 2560 โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดย กิจกรรมหนึ่งในหลายกิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้คือ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติ โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้คือ โรงเรียนบ้านตาดซ้อ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโดยครูที่ฝึกสอนคือนายธนชัย นนทะดี  ได้กล่าวว่าการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ธรรมชาติของโรงเรียนบ้านตาดซ้อว่าผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องใช้ฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเศษไม้เก่าและวัสดุท้องถิ่น โดยเน้นรูปทรงธรรมชาติโดยเป็นโรงเรียนเป็นพื้นที่เป็นป่าเขา ซึ่งมีเศษวัสดุเศษไม้มากมาย สามารถนำมาประดิษฐ์ได้ จึงส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ทำ ม้านั่งชิงช้า ขึ้น แนวคิดคือสามารถนำไม้หรือเศษไม้เก่าหรือวัสดุจากท้องถิ่นตามแหล่งธรรมชาติมาทำเป็นชิ้นงานสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญทำให้เด็กมีรายได้และเป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีความรู้นำไปใช้ในการสร้างอาชีพที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นั้นเอง พร้อมกันก็ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆดังกล่าว และขอขอบพระคุณ นายณภัทร แก้วแจ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อ ที่เป็นแรงสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีกิจกรรมดังกล่าวด้านเด็กชาย ด.ช.มงคล มีที  กล่าวว่าตนเองพร้อมด้วย ด.ช.ธีรยุทธ  บุดดา ,ด.ช.ณัฐพงษ์  มูลอ่อน  รู้สึกดีใจที่โรงเรียนของตนชนะเลิศในระดับกลุ่มการศึกษาและยังชนะระดับอำเภอจนมาถึงชนะเลิศระดับของสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป และกล่าวว่าตนจะพยายามสร้างสรรค์งานตามที่ครูบอก พาโรงเรียนของตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับของประเทศให้ได้เด็กชายด.ช.มงคล มีที  กล่าว ภาพ >>>ภาพวีดีโอเพิ่มเติม<<<
ภาพข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Comments