แก้ไข บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์29 พ.ย. 2559 01:05โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Comments