แก้ไข บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559

โพสต์7 ธ.ค. 2559 20:27โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
7 ธ.ค. 2559 20:27
Comments