การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย

โพสต์4 ก.พ. 2564 03:24โดยนางณัชชา ทีนา

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม การบูรณาการด้านการศึกษา  เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน  การดำเนินการจะครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน   เพื่อให้การดำเนินการตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดเลย  ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบกับความสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้จัดให้มีการประชุมการ   บูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น  โดยการประชุมครั้งนี้มี นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลยเขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2,3 และ มัธยมศึกษาเขต 19 พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดเลย คณะกรรมการหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันประชุมในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ,ภาพโดยนางสาวศิริพร  แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไป สพป.เลย  เขต  1Comments