การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

โพสต์5 มี.ค. 2560 20:25โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 20:52 ]

วันที่ 6 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ในความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน  คือ ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุม เทพบุญเติม  โดยการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและโครงสร้างเครื่องมือ การบริหารจัดการระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดการสนามสอบ การตรวจสอบข้อเขียน เอกสารในการจัดสอบ  และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทางเดียวกัน   มีมาตราฐานเดียวกันทั้งประเทศ  ภาพเพิ่มเติม >>>https://goo.gl/photos/7aE8v3BFLS4DdE4BA<<<
 ภาพข่าว โดย ณัชชา  ทีนา ประชาสัมพันธ์ สพป ลย .1

Comments