การดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระบบ Online

โพสต์20 ก.ค. 2564 01:09โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2564 01:14 ]
      วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระบบ Online โดยมี นายประวิทย์  น้อยบัวทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ,นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุ เป็นคณะกรรมการประเมิน พร้อมกันนี้มี นายนพดล  ศรีขัดเค้า,
นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 1 ,นางปัทมา  สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ,นางพรนิภา  จำปานิล ,นางวารุณี ทีนา ศึกษานิเทศก์ ,นางลัดดาวัลย์  สอนสุภาพ นักทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสัมฤิทธิผลฯในเวลา 10.00 น.ประเมินฯ นางสาว ปิยนุช  ทองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมี อ.ท่าลี่ ,เวลา 13.30 น.ประเมินฯ นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 
      ทั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านน้ำมี และบ้านห้วยเดื่อ มีผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการรับการประเมินโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1


Comments