การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์2 พ.ย. 2560 03:27โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไปรายงานตัว ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.-11.00 น.ณ ห้องบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สพป.ลย.1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
2 พ.ย. 2560 03:27
Comments