การประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์24 ต.ค. 2560 21:38โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
วันพุธ ที่ 25  ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเลย เขต 1 ภายในการประชุม ดร รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.ลย.1 ได้กล่าวถึงการเตรียมการเข้าร่วมพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้ถูกต้อง และเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในด้านต่างๆ  และในการประชุมครั้งนี้มีการเตรียมการรับการประเมิน ITA เขตสุจริต พร้อมทั้งมีการ ตั้งปฏิญญา  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นสำนักงานคุณธรรม และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Comments