การประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเลย

โพสต์26 ก.พ. 2560 19:32โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2560 20:01 ]
วันที่ 27  กุมภาพันธ์  2560  ดร รอง  ปัญสังกา  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ ที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม โดยการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญและเร่งด่วนในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รูปภาพเพิ่มเติม CLICK>>>https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/e-news/pr/karprachumkhnakrrmkarkarkhabkheluxnkarbriharcadkarrongreiynkhnadlekcanghwadley

Comments