การประชุมกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่าลี่ ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่

โพสต์2 ธ.ค. 2563 23:17โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 3 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ  โรงเรียนบ้านท่าลี่ อ. ท่าลี่ จ.เลย  นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่าลี่ ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ และแนะแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่ โดยแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนมีความสุข ยกระดับ คะแนน  O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   พร้อมเสนอ อัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 ) พร้อมมอบ นโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี

โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายพิฑูรย์ อุตอ่างรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุมโดย  นายนิคสัน  ทองทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง ประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาท่าลี่ <<<ภาพเพิ่มเติม>>>


ภาพ/ข่าว  โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย  เขต 1

Comments