การประชุมกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ

โพสต์1 ธ.ค. 2563 00:30โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 อ. เชียงคาน จ.เลย  นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี โดยแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนมีความสุข ยกระดับ คะแนน  O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   พร้อมเสนอ อัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 ) พร้อมมอบ นโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี

โดยในการประชุมดังกล่าวมีนายนพดล ศรีขัดเค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุมโดย  นางศิวยา  รักคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต  1

Comments