การประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม ปีการศึกษา 2563

โพสต์15 ธ.ค. 2563 20:48โดยนางณัชชา ทีนา

วัน พุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อ.เมืองเลย จ.เลย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการเปิดสกายวอล์ค ร้านกาแฟ ชมตะวัน พร้อมทั้งร่วมประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครู     ในพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษา   โดยเสนอนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานำสู่การปฏิบัติ ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เช่น คะแนน  O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   พร้อมเสนอ อัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 ) และนโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี ให้สามารถดำเนินการใน ระยะเวลา 1 ปี  โดยใช้รูปแบบ 3 P 1 S ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โดยในการประชุมดังกล่าวมีนายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ได้ร่วมพบปะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมด้วย 

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต  1


Comments