การประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย และกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง ปีการศึกษา 2563

โพสต์14 ธ.ค. 2563 00:07โดยนางณัชชา ทีนา

วัน จันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำภู อ.เมืองเลย จ.เลย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย  และเวลา 13.00 . ณ โรงเรียนเมืองเลย เป็นประธานการประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษา โดยเสนอนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานำสู่การปฏิบัติ ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เช่น คะแนน  O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   พร้อมเสนอ อัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 ) และนโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี ให้สามารถดำเนินการใน ระยะเวลา 1 ปี  โดยใช้รูปแบบ 3 P1 S ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ในการประชุมดังกล่าวมีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ได้ร่วมพบปะกับผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมด้วย 

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต  1

Comments