การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์

โพสต์27 ต.ค. 2560 01:28โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
วันที่่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการประชุมครั้งนี้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS , การมอบเกียรติบัตรตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ, พร้อมด้วยการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จำนวน 18  โรงเรียน >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ

ภาพโดย นางสาววรกัรญา  ไชยวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


Comments