การประชุมผู้ปกครอง (7 มี.ค. 2559) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา

โพสต์7 มี.ค. 2559 00:39โดยโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา อำเภอเมืองเลย
      

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

Comments