การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)

โพสต์9 ส.ค. 2560 19:47โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2560 20:20 ]
  ไฟล์ VTR+PPT การบรรยายการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)  >>>Click<<<

  หนังสือ "ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ">>>Click<<<

https://drive.google.com/file/d/0BxuD2_kOj7-NWF9rMC1razVmMWc/view?usp=sharing

Comments