ค่าย ไอ ที ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์22 ก.ค. 2559 22:15โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี/กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

จัดโครงการค่ายเทคโนโลยี(ค่าย ไอ ที) ประจำปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนเมืองเลย ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย

Comments