โครงการบ้านน้ำใจ สพป.ลย.1 หลังที่ 34

โพสต์24 ก.ค. 2560 00:49โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2560 00:54 ]
วันจันทร์  ที่  24  กรกฏาคม  2560 เวลา  09.09 น. ณ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก  อ.ปากชม จ.เลย  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  หลังที่  34  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาล  ที่ 9 
ดร.รอง  ปัญสังกา เปิดเผยว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน   โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความยากจน  ไร้ที่พึ่งจะต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ จึงได้จัดโครงการบ้านน้ำใจ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาล  ที่ 9       การมอบบ้านในครั้งนี้เป็น บ้านหลังที่ 34 มอบให้แก่  เด็กหญิงรุ่งอารุณ  สุโขยะชัย  นักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สำหรับการก่อสร้างบ้านน้ำใจครั้งนี้  สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ      จากผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ให้ความเมตตาในการดำเนินโครงการ           จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ดร.รอง  ปัญสังกา  กล่าวทิ้งท้ายว่าการดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจจะดำเนินการให้ ครบ จำนวน 89 หลังให้จงได้  <<ภาพเพิ่มเติม >>> 

นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ

Comments