โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

โพสต์6 เม.ย. 2559 03:00โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 - 12 เมษายน 2559 ณ วัดศรีจันทร์ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาครั้งนี้ จำนวน 24 คนComments