โครงการ"ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1"

โพสต์1 เม.ย. 2564 02:13โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 02:15 ]

วันที่ 1  เมษายน 2564 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ "ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลย เขต 1"                   

สพป.เลย เขต 1 ได้จัดทำโครงการ "ระดมทุนส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เลยเขต 1"เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับภาวะความเดือดร้อน ยากจน ขาดแคลนและประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่ได้รับภาวะความเดือดร้อน ได้มีปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีพและพัฒนาตัวเองในด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรม ที่ดำเนินการในระดมทุนดังนี้

1) กิจกรรม "เหรียญที่เหลือเพื่อน้องเลย 1

2) กิจกรรมจำหน่ายเสื้อ

3) กิจกรรม "ต้นโฮมบุญ"

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา     ผู้มีจิตศรัทธรา และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโดยการระดมทุนจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2564  >>ภาพเพิ่มเติม<<

นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย  เขต 1

Comments