โครงการโรงเรียนคุณธรรม ปี 2559

โพสต์7 ก.ค. 2559 13:20โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ปี 2559  ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมบัวหลวง  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" โดยมีนายสุจิน  มีชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการอบรม  และมีนายสมาน  ฤทธิ์น้ำดำ, นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย  ร่วมเป็นนิเทศอาสา  ซึ่งได้รับงบประมาณจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments