โครงการเสริมสร้างการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ สายอาชีพ ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 มี.ค. 2560 22:52โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2560 นายสายรุง  ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธานกล่าวเปิดงานตามโครงการคส่งเสริมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพ  ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมแนะแนวสัญจร Open House : Door To Door ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการดำเนินงานนักเรียนปี ที่ 3 ได้รับการแนะแนวที่ถูกต้อง ภาพเพิ่มเติม CLICK>>>https://goo.gl/photos/WijoeQY8yUXpC1kL6
Comments