โครงการอบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ (ขยะสวยช่วยสังคม)

โพสต์25 ก.ค. 2559 19:28โดยโรงเรียนบ้านสูบ อําเภอเมืองเลย
โครงการอบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ (ขยะสวยช่วยสังคม)
โรงเรียนบ้านสูบ  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย
 
 
 
 
 
 
 
 Comments