กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านนาโคก

โพสต์11 พ.ค. 2560 07:21โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
รงเรียนบ้านนาโคก นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา  ณ วัดโพธิ์ชุม ม. 5   บ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  
Comments