มูลนิธิสภาสงเคราะห์มามอบเงินนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย

โพสต์18 ก.พ. 2559 20:03โดยโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2559 20:03 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1 ]
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 มูลนิธิสภาสงเคราะห์ได้มามอบเงินให้กับนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2 คน ได้แก่
1. ด.ญ.รัตน์มณี  คำโสภา   จำนวน 1,000 บาท    
2. ด.ช.จิตกร  สาริยา   จำนวน 1,000 บาท

Comments