มอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 66

โพสต์29 มี.ค. 2561 04:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

         วันที่ 29 มีนาคม  2561 เวลา 09.59 น. นายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย  เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 66 มอบให้แก่ เด็กชายกิตติพงศ์  วรรณภา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย โดยการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย  ภายในพิธีมี     ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานการ

          การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการ  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี          จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

            โดยในการดำเนินการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ในวันนี้ มีการระดมการจัดหาเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้รับมอบบ้านน้ำใจ โดยการประมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากนายบรรพต ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลยและการร้องเพลงประกอบดนตรี โดย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1เล่นดนตรีประกอบโดย             นายยืนยง  ปาลี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ซึ่งสามารถระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนได้ถึง 11,500 บาท ถือเป็นการต่อยอดทุนการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กนักเรียนผู้รับมอบทุน

เด็กชายกิตติพงศ์  วรรณภา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดงผู้รับมอบทุนกล่าวว่า ครอบครัวของตนเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีพี่น้องร่วมบิดา  มาราดา เดียวกัน  รวม จำนวน 4  คน ตนเป็นพี่ชายคนโต มีความรู้สึกตื้นตันและดีใจที่ตนได้รับโอกาสในการการรับมอบบ้าน  เนื่องจากปัจจุบันไม่มีที่พักอาศัย  ครอบครัวพักอาศัยอยู่กับยายเป็นครอบครัวขนาดใหญ่  บ้านพักที่พักมีความคับแคบ  มีจำนวนผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก การได้รับโอกาสดังกล่าวเป็นการสร้างความยินดีและดีใจให้ตนเป็นอย่างมาก และกล่าวว่าตนจะเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของบิดา มารดา ตั้งใจเรียนเป็นคนดี ของสังคมต่อไปเด็กชายกิตติพงศ์  วรรณภากล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments