มอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 71

โพสต์25 ส.ค. 2561 21:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 21:50 ]

          

            เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2561  เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 71 มอบให้แก่       เด็กหญิงปิยะนุช  รักษาบุญ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหนองนาทราย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย โดยการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 นายบรรพต ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ       ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย  ภายในพิธีมี นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานการ

          การดำเนินการสร้างบ้านหลังที่ 71 เกิดขึ้นอันมาเนื่องจาก  เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรเกิดเหตุไฟไหม้บ้านนักเรียน ในวันศุกร์  ที่ 10 สิงหาคม  2561 เวลา 21.00 . สร้างความเสียหาย ทั้งหลัง ไม่สามารถพักอาศัยได้   ด้วยเหตุดังกล่าว นายสมัย  สมสงวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาทรายจึงรายงาน ความเสียหายแก่ ดร. รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้รับทราบ  จึงมีการสั่งการให้ดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียนขึ้น  และสร้างจนแล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว 

  การดำเนินการสร้างบ้านนักเรียนนี้ สพป.เลยเขต 1 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการดำเนินการ  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ         พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี   

            ในการดำเนินการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ในครั้งนี้มีการระดมการจัดหาเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้รับมอบบ้านน้ำใจ โดยการประมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล และการร้องเพลงประกอบดนตรี โดยนายบรรพต ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย, ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ .สพป.เลย เขต 1 และเล่นดนตรีประกอบโดย นายยืนยง ปาลี รองผอ.สพป.เลย เขต 1 ซึ่งสามารถระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนได้ถึง 10,200 บาท  >>>ภาพ CLICK<<<

 ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments