มอบต่อเนื่อง บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 69

โพสต์2 เม.ย. 2561 05:37โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

          วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 15.39 น. นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการเมืองเลย  เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 69 มอบให้แก่ เด็กชายอิสระ  สุครีฟ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนเมืองเลย  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

ในการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  พร้อมด้วย นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย  ภายในพิธีมี  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานการ

          การสร้างบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก             โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี   จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

            การมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ในวันนี้ มีการระดมการจัดหาเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้รับมอบบ้านน้ำใจ โดยกิจกรรมการร้องเพลงประกอบดนตรี ขับร้องโดย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1  เล่นดนตรีประกอบโดย นายยืนยง  ปาลี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ซึ่งสามารถระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนได้ถึง 6,700 บาท ถือเป็นการต่อยอดทุนการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กนักเรียนผู้รับมอบทุน

            การสร้างบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 69 เป็นการดำเนินการควบคุมดูแลการสร้าง โดยนายประวิทย์  น้อยบัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ  ในการผลักดันการสร้างบ้านน้ำใจหลัง ดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  นายประวิทย์  น้อยบัวทอง  กล่าวว่า การดำเนินการสร้างบ้านหลังดังกล่าวเงินทุนเริ่มแรกได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นอกจากนั้นเป็นการระดมทุนจากผู้มีอุปการะคุณจากหลากหลายหน่วยงาน ครู  ผู้ปกครอง  และจากส่วนต่างๆจึงทำให้เกิดบ้านหลังนี้เกิดขึ้น นายประวิทย์กล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

    

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments