นาโคกเตรียมกาย น้อมจิต

โพสต์19 มี.ค. 2560 19:40โดยโรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย
คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาโคก เตรียมกาย น้อมจิต นั่งสมาธิ เดินจงกรมค่ะ
ą
182583.jpg
(255k)
โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย,
19 มี.ค. 2560 19:40
ą
228540.jpg
(241k)
โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย,
19 มี.ค. 2560 19:40
ą
228559.jpg
(198k)
โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย,
19 มี.ค. 2560 19:40
ą
33196.jpg
(170k)
โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย,
19 มี.ค. 2560 19:40
ą
66879.jpg
(240k)
โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย,
19 มี.ค. 2560 19:40
ą
66887.jpg
(272k)
โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย,
19 มี.ค. 2560 19:40
ą
66894.jpg
(254k)
โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย,
19 มี.ค. 2560 19:40
ą
66908.jpg
(315k)
โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย,
19 มี.ค. 2560 19:40
ą
723694.jpg
(213k)
โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย,
19 มี.ค. 2560 19:40
ą
9982.jpg
(188k)
โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมืองเลย,
19 มี.ค. 2560 19:40
Comments