งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนและรับใบประกาศนียบัตร ประจำปี 2558

โพสต์31 มี.ค. 2559 20:12โดยโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ จัดงานปัจฉิมนิเทศน์และมอบประดาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ą
ม.3
(204k)
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมืองเลย,
31 มี.ค. 2559 20:12
Comments