พัฒนาโรงเรียนเตรียมเปิดป้าย รร.เพียงหลวง 18

โพสต์28 เม.ย. 2559 01:31โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2559 03:06 ]

ด้วยโรงเรียนเพียงหลวง 18 จะทำพิธีเปิดการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดีณ  โรงเรียนเพียงหลวง  ๑๘  ตำบลปากตม  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลยวันอังคารที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ท่านนายอำเภอเชียงคาน  หน่วยราชการต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมมือ ร้วมใจในการพัฒนาโรงเรียน
   
Comments