เพิ่มเติมองค์ประกอบตัวชี้วัดฯ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์23 ม.ค. 2560 19:46โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
23 ม.ค. 2560 19:46
Comments