พิธีรับประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์8 มี.ค. 2561 22:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์  ที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้เป็นการมอบให้นักเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์  มีจำนวนนักเรียนอนุบาลปีที่ 3  จำนวน 271 คน จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  จำนวน  271  คน

การดำเนินการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  เป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับปฐมวัย สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางก้านร่างกายและจิตใจ สังคม  สติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนเก่ง คนดี  มีความสุข เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ       ภาพเพิ่มเติม


ภาพข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments