ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึีกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์4 ม.ค. 2560 00:09โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
4 ม.ค. 2560 00:09
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
4 ม.ค. 2560 00:09
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
4 ม.ค. 2560 00:09
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
4 ม.ค. 2560 00:09
Comments