ประชาสัมพันธ์การแยกขยะ

โพสต์5 ก.ค. 2559 15:21โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน
สภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแยกขยะขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559  ด้วยการแสดงละครบทบาทสมมุติและกิจกรรมตอบคำถาม   เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ครู  นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้มีจิตสำนึกในการทิ้งขยะลงในถังขยะให้ถูกประเภท 

  

Comments