ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน กันยายน 2560

โพสต์18 ก.ย. 2560 00:17โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์  ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 18 กันยายน  2560  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยการจัดการประชุมดังกล่าว จัด ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร. รอง  ปัญสังกา  ได้มอบนโยบายด้านการศึกษาพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ตัวแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการได้กล่าวความรู้สึก ข้อคิด ประสบการณ์  ในการทำงาน ให้ผู้บริหารในที่ประชุมได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งในชีวิต และในการทำงาน >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพข่าวโดย ณััชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

Comments