ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559

โพสต์7 ธ.ค. 2559 03:43โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
7 ธ.ค. 2559 03:43
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
7 ธ.ค. 2559 03:43
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
7 ธ.ค. 2559 03:43
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
7 ธ.ค. 2559 04:26
Comments