ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย

โพสต์28 ก.ย. 2560 19:39โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผุ้ช่วย ในวันท่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.ลย.1 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น.
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
28 ก.ย. 2560 19:39
Comments