ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

โพสต์14 ต.ค. 2561 23:10โดยโรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม

โรงเรียนบ้านปางคอมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  ๒๒ -  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านปางคอม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย (รายละเอียดดังแนบ)

Ċ
โรงเรียนบ้านปางคอม อำเภอปากชม,
14 ต.ค. 2561 23:10
Comments