ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างรายปี เอกฟิสิกส์

โพสต์16 พ.ค. 2559 00:12โดยโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ เมืองเลย   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2559 01:46 ]

ประกาศโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ
เรื่อง   การรับสมัครครูอัตราจ้างรายปี  ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
………………………………..
          ด้วย  โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง จังหวัดเลย  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างรายปี ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาฟิสิกส์  จำนวน  1 อัตรา
อาศัยอำนาจมติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้มีการคัดสรรบุคคลเป็นครูอัตราจ้างรายปี ตำแหน่งครูผู้สอน  จึงประกาศรับสมัคร ตามรายละเอียด ดังนี้


ด่วน....

- รับสมัครระหว่างวันที่ 16-22  พฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 08.30 น.-16.30 น. 

- สอบสัมภาษณ์์ 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.-12.30 น.

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา 24  พฤษภาคม พ.ศ. 2559


Comments